Tillväxt i utlandsföddas företagande

Utgivare
Region Halland
Utgivningsår
2012
Beskrivning

Vi kommer från andra länder och har lyckats med att starta lönsamma företag eller fått bra jobb i Sverige. Vi vet vilka problem man kan stöta på, vilka hinder man måste ta sig över, för vi har själva upplevt dem. Vi vet också vad som skulle kunna lösa problemen och minska hindren så att fler utlandsfödda kan lyckas med samma sak. Vi kan bidra till ett modernare, nytänkande och mer framgångsrikt samhälle.

Beställ