Vi har lyckats! Tillväxt Halland - 29 goda exempel på innovations- och företagsutveckling

Utgivare
Region Halland
Utgivningsår
2011
Beskrivning

Syftet med projektet Tillväxt Halland, som pågick 2008 - 2011, var att stärka företagens konkurrenskraft och samtidigt skapa en modell för innovations- och företagsutveckling i Halland. I denna skrift har vi samlat ett urval av goda exempel på hur projektet arbetade med företagen.

Beställ