Bokslutskommuniké 2017

Utgivare
Region Halland
Utgivningsår
2018
Beskrivning

Årsredovisningen ska antas av regionfullmäktige senast den 15 april, året efter det år som avses. Dessförinnan, i januari-februari, tas det fram en bokslutskommuniké. Den ger en kortfattad och övergripande bild av årets ekonomiska resultat. Kommunikén har inte granskats av revisorerna och resultatet kan förändras något till den slutliga årsredovisningen