Mål & budget 2018

Utgivare
Region Halland
Utgivningsår
2017
Beskrivning

Budgeten är det övergripande styrdokumentet för Region Hallands nämnder och styrelser. I budgeten för 2018 tydliggörs ekonomiska förutsättningar, övergripande mål och hur målen ska följas upp under 2018.