Halland - Bästa livsplatsen hösten 2010

Utgivare
Kommunalförbundet Region Halland och Landstinget Halland
Utgivningsår
2010 (september)
Beskrivning

Region Hallands egna invånartidning som innehåller information om Region Halland - Bästa Livsplatsen. I tidningen finns även information om regionvalet 2010.

Beställ