Förutsättningar för tillväxt och välfärd i Halland 2014

Utgivare
Region Halland
Utgivningsår
2013
Beskrivning

Förutsättningar för tillväxt och välfärd 2014. Ett dokument som årligen tas fram av Region Halland för att ge en omvärldsanalys, underlag för politiska diskussioner och stöd till långsiktiga politiska beslut. Innehållet i Tillväxt och välfärd varierar år från år och har fokus på de sakområden som är de mest aktuella.

Beställ