Förutsättningar för tillväxt och välfärd i Halland 2011

Utgivare
Region Halland
Utgivningsår
2011
Beskrivning

Dokumentet togs fram som ett diskussionsunderlag till Regionfullmäktiges möte i februari 2011 och beskriver Region Hallands uppdrag, trender som påverkar utvecklingen i Halland, Hallands förutsättningar för att möta trenderna och vilka behov av utveckling som detta leder till. Underlaget användes i arbetet med att ta fram nya mål för Region Halland 2012-2015.

Beställ