Förutsättningar för tillväxt och välfärd i Halland 2012

Utgivare
Region Halland
Utgivningsår
2012
Beskrivning

Denna omvärldsanalys togs fram till Regionfullmäktiges möte i februari 2012 och fokuserar bland annat på hur befolkningen och ekonomin förväntas utvecklas fram till 2030, trender inom hälso- och sjukvården, livsstilssjukdomarnas betydelse, förändringar på arbetsmarknaden och den halländska landsbygdens utveckling.

Beställ