Förutsättningar för tillväxt och välfärd i Halland 2013

Utgivare
Region Halland
Utgivningsår
2013
Beskrivning

Varje år tar tjänstemän på Region Halland fram ett underlag för en omvärldsdiskussion i regionfullmäktige, kallat "Förutsättningar för tillväxt och välfärd i Halland".

2013 års omvärldsanalys fokuserar på:

Ekonomisk utveckling, Region Hallands ekonomi och läget på arbetsmarknaden

  • Hållbar tillväxt
  • Regionalt ledarskap
  • Kompetensförsörjning
  • Hälso- och sjukvård
  • Kulturens roll för hållbar samhällsutveckling
  • Kommunikationer

Beställ