Barn och ungdomar i behov av särskilt stöd

Utgivare
Landstinget Halland
Utgivningsår
2003
Beskrivning

Länsövergripande policy och riktlinjer för arbetet med barn och ungdomar i behov av särskilt stöd inom kommunernas och landstingets verksamheter i Halland.