Cancerpreventionsplan i Västra sjukvårdsregionen 2017 och framåt

Utgivare
RCC Väst, Region Halland och Västra Götalandsregionen
Utgivningsår
2017
Beskrivning

Cancerpreventionsplanen syftar till att konkretisera de preventiva intentionerna i den nationella cancerstrategin (SOU 2009:11), och har fokus på de levnadsvanor och relaterade risker som har störst påverkan på risken att drabbas av cancer; tobaksrökning, övervikt, fysisk aktivitet, alkohol, matvanor och solvanor.

Beställ