Folkhälsopolicy för Halland 2009

Utgivare
Region Halland
Utgivningsår
2009
Beskrivning

Folkhälsopolicy för Halland ligger till grund för Region Halland folkhälsoarbete. Policyn innehåller prioriterade arenor och insatsområden och är framtagen i samverkan mellan kommunerna i Halland, Landstinget Halland och Region Halland.

Beställ