Hälso- och sjukvårdspolitisk inriktning 2011-2015

Utgivare
Region Halland
Utgivningsår
2010
Beskrivning

Beslutet om Hälso- och sjukvårdspolitisk inriktning 2011-2015 fattades av landstingsfullmäktige i juni 2010, och gäller utvecklingen av hälso- och sjukvården i nya Region Halland.

Beställ