Hälso- och sjukvårdsstrategin 2017-2025

Utgivare
Region Halland
Utgivningsår
2017
Beskrivning

Hälso- och sjukvårdsstrategin för Halland 2017– 2025 ger en långsiktig inriktning genom att fungera som en gemensam ledstång för politiska beslutsfattare, tjänstemän och utförare. Hälso och sjukvårdsstrategin har arbetats fram i bred förankring med aktörer, invånare och patienter. Till grund finns ett faktaunderlag som beskriver utgångsläge och trender.