Likabehandling

  • Likabehandlingsplan 2015-2016

    Ladda ner

    Gemensamma ambitioner ska aktivt bidra till en region där jämställdhet och jämlikhet är en styrka. Planen beskriver Region Hallands ståndpunkter och mål samt vilka utvärderingar som ska genomföras und…

  • Likabehandlingsplan - guide

    Ladda ner

    Gemensamma ambitioner ska aktivt bidra till en region där jämställdhet och jämlikhet är en styrka. Planen beskriver Region Hallands ståndpunkter och mål samt vilka utvärderingar som ska genomföras und…