Handläggningsöverenskommelse mellan närsjukvård och ortopedisk specialistvård 2014

Utgivare
Region Halland
Utgivningsår
2014
Beskrivning

Handläggningsöverenskommelsen gäller från 2014-01-01 för de av Region Halland finansierade vårdenheterna inom Vårdval Halland samt den av Region Halland finansierade ortopediska specialistvården samt för de vårdgivare som genom andra avtal finansieras av Region Halland.

Beställ