Överenskommelse mellan primärvård och kardiologisk specialistvård

Utgivare
Landstinget Halland
Utgivningsår
2007
Beskrivning

Handläggningsöverenskommelse mellan primärvård och kardiologisk specialistvård