Dina personuppgifter i våra vårdregister - affisch

Utgivare
Region Halland
Utgivningsår
2018
Beskrivning

A3-affisch om hur Region Halland behandlar personuppgifter, hänvisar till folder med mer information.

Obs! Detta material kan enbart beställas av Region Hallands egna verksamheter – ej av privata vårdgivare.

Beställ