Mål och strategier för Region Halland 2012–2015

Utgivare
Region Halland
Utgivningsår
2012
Beskrivning

Mål och strategier för Region Halland 2012–2015 är ett långsiktigt styrande dokument som antogs av regionfullmäktige i juni 2011. Det innehåller de viktigaste målen och strategierna för Region Hallands verksamhet under mandatperioden.

Målen och strategierna fokuserar på de områden som kräver mest uppmärksamhet de närmaste åren kräver och som har stor påverkan på utvecklingen av Halland och Region Halland.

Utifrån Mål och strategier för Region Halland 2012-2015 fattar regionfullmäktige varje år beslut om budget och ekonomisk plan, det vill säga de ekonomiska ramarna för regional utveckling och hälso- och sjukvård.

Beställ