Riktlinjer för det interna klimat- och miljöarbetet 2017-2020

Utgivare
Region Halland
Utgivningsår
2017
Beskrivning

Region Halland är ett föredöme på miljöområdet och arbetar för en hållbar utveckling, ekologiskt, socialt och ekonomiskt. Detta avspeglas i all vår verksamhet. Alla medarbetare medverkar och bidrar aktivt till god miljö, bättre hälsa och hållbar utveckling.