Miljöprogram 2012-2015

Utgivare
Region Halland
Utgivningsår
2012
Beskrivning

Region Halland är ett föredöme på miljöområdet och arbetar för en hållbar utveckling, ekologiskt, socialt och ekonomiskt. Detta avspeglas i all vår verksamhet. Alla medarbetare medverkar och bidrar aktivt till god miljö, bättre hälsa och hållbar utveckling.

Miljöpolicyn kompletteras med ett miljöprogram. Policyn är ett grunddokument som inte är tidsbegränsat medan miljöprogrammet följer Mål och strategier för Region Halland 2012-2015.

Beställ