Projektstyrningsmodell för Region Halland

Utgivare
Region Halland
Utgivningsår
2016
Beskrivning

Region Hallands projektstyrningsmodell underlättar arbetet med projekt och säkerställer kvalitet och dokumentation. Modellen, med tillhörande mallar, ska användas för projekt som bedrivs i Region Halland.

Modellen togs fram 2012 och har vidareutvecklats och förtydligats under 2016 (utgåva 5).

Beställ