Skyltprogram för Landstinget Halland

Utgivare
Landstinget Halland
Utgivningsår
2003
Beskrivning

Alla ska hitta i Landstinget Hallands lokaler. Skyltningen ska fungera som en osynlig ledstång som för besökaren till sitt mål. Besökaren ska inte behöva ha med sig en anhörig eller fråga om hjälp. Att ge alla en möjlighet att klara sig själv, är att visa respekt för den personliga integriteten. Programmet innehåller riktlinjer och beskrivningar av skyltningen inom Landstinget Halland.

Pris: 300 kr för pappers- och CD-version, kostnaden gäller endast verksamheter utanför Region Halland

Beställ