Bästa samverkansplatsen - Slutrapport

Utgivare
Region Halland
Utgivningsår
2016
Beskrivning

Under hösten 2015 gjordes en utredning över Kultur i Hallands och Regional utvecklings samverkan med civilsamhället. Av utredningen framkom bland annat att det saknas ett tydligt syfte och en övergripande struktur för denna samverkan. Utredningen belyste att en väl genomtänk struktur för syfte, mål och metoder för denna samverkan en grundläggande förutsättning för att civilsamhällets potential ska tillvaratas i det regionala utvecklingsarbetet.