En halländsk innovationsstrategi

Beskrivning

En Halländsk Innovationsstrategi är ett styrdokument framtaget i samarbete mellan de halländska kommunerna, Högskolan i Halmstad, Campus Varberg och Region Halland.

Syftet med strategin är att skapa förutsättningar för en fortsatt god näringslivs- och samhällsutveckling, välfärd och hälsa i ett samspel mellan näringsliv och offentligt finansierad verksamhet. En tydlig politisk vilja uttryckt i en regional innovationsstrategi skapar förutsättningar och strukturer, i form av resurser, kunskap och mottagarkapacitet, för halländska innovationer.

Beställ