Kunskapsplattform för Halland 2013

Utgivare
Kairos Future
Utgivningsår
2013
Beskrivning

Denna rapport beskriver vilka utmaningar Halland står inför idag och vad vi behöver arbeta med framöver för att vara en tillväxtkraftig och attraktiv region år 2020.

Innehållet i rapporten har summerats ned till 6 utmaningar som de halländska kommunerna och Region Halland ska fokusera på fram till år 2020:

1. Att identifiera och ta tillvara innovationer

2.  Att närma oss nya tillväxtmarknader

3. Att stärka den egna regionens tillväxt och närma oss andra tillväxtregioner i vår närhet

4. Att göra Halland mer känt

5. Att bredda kompetensen och stärka utbildning och kunskap

6. Att medverka till attraktivt boende och goda livs- och boendemiljöer

Just nu pågår arbetet med att ta fram planer för hur vi ska ta oss an dessa 6 utmaningar.