Tillväxt och Välfärd 2015

Utgivare
Region Halland
Utgivningsår
2015
Beskrivning

En syntesrapport om Hallands omvärld och utmaningar