Tillväxtstrategi för Halland 2014-2020

Utgivare
Region Halland
Utgivningsår
2014
Beskrivning

För att säkerställa att Halland har bästa möjliga förutsättningar för en positiv utveckling har vi initierat en Tillväxtstrategi för Halland 2014-2020. Tillväxtstrategin pekar ut strategiska vägval och beskriver prioriteringar som är nödvändiga för att nå målet med att skapa en mer attraktiv region 2020 än 2014.

Tillväxtstrategin för Halland 2014-2020 antogs av regionfullmäktige 2014 och kompletterades med tydligare fokus på social hållbarhet 2015 och ekologisk hållbarhet 2017.

Beställ