150 år av regional utveckling i Halland (1863-2013)

Utgivare
Region Halland
Utgivningsår
2013
Beskrivning

I år, 2013, är det 150 år sedan lagstiftningen om kommunal och regional lagstiftning kom till. Lagen blev startskottet för bildandet av landsting och kommuner runt om i Sverige.

Den 21-25 september 1863 hölls det första landstingsmötet i Halland. I denna skrift beskrivs hur de 32 män som samlades där kanske tänkte inför sitt stora uppdrag - att ”rådslå och besluta om för länet gemensamma angelägenheter, såsom allmän hushållning, jordbrukets och andra näringars utveckling, kommunikationers utvecklande, hälsovård, undervisning, allmän ordning och säkerhet”.

I skriften ges också en sammanfattning av viktiga händelser under de 150 åren som landsting och region i Halland, samt en förteckning över ledamöter i landstingsfullmäktige och regionfullmäktige.

Broschyren finns som bläddringsbar pdf