Fotografering förbjuden - Affisch

Utgivare
Region Halland
Utgivningsår
2013
Beskrivning

A3-affisch om vad som gäller för fotografering i lokaler där patienter befinner sig. Sätts lämpligen upp i väntrum och liknande

Beställ