Patientjournalen - för säkrare vård (A3) - Affisch

Utgivare
Region Halland
Utgivningsår
2012
Beskrivning

Affisch i A3-format med information om Sammanhållen journal och om Nationell Patientöversikt, NPÖ.

Beställ