Journalen via nätet

Utgivare
Region Halland
Utgivningsår
augusti 2016
Beskrivning

I denna folder kan du läsa om Journalen via nätet, dvs möjligheten för dig som invånare att ta del av journalinformation. Här beskrivs hur du loggar in och vilka delar av din journal som du kan se hittills i Halland. Observera att det endast är delar av din journal som visas ännu så länge och att du i Halland endast kan se information som skrivits in från 1 september 2015 och fram tills nu.

Journalen via nätet är en av 1177 Vårdguidens e-tjänster. För att nå Journalen loggar du in via sidan www.1177.se

Hittills visar 19 av 20 landsting och regioner journalinformation i Journalen via nätet. Denna e-tjänst byggs på och utvecklas successivt.

I de flesta landsting och regioner visas ännu inte anteckningar från psykiatrin - detta gäller även i Halland.

På sikt är det tänkt att "i princip allt" ska visas i Journalen via nätet, men det är visionen och ännu är vi inte där.

Beställ