Barn och föräldrar

 • Att prata med barn

  Ladda ner Beställ

  Foldern är tänkt som en hjälp och ett stöd till föräldrar och andra vuxna runt barn och unga med en förälder/vårdnadshavare som är sjuk.  Där finns en kort beskrivning av barns utveckling, deras …

 • Barns hörsel

  Ladda ner

  Folder Barns hörsel

 • Bra mellanmål för ditt barn!

  Ladda ner

  Denna broschyr har tagits fram av Region Halland för att främja goda mellanmålsvanor hos små och stora barn i Halland. För underlaget står dietist Anna Melin och matkonsulent Eva Hessel. Ambitionen är…

 • Livet kan börja

  Ladda ner Beställ

  Informationsfolder som delas ut till alla som föder barn Hallands sjukhus.

 • Hur gör vi när barnen blir sjuka

  Ladda ner

  Denna broschyr riktar sig till föräldrar med barn i förskolan, den är tänkt som en hjälp på vägen när barnen blir sjuka. För informationen ansvarar Barnhälsovårdsenheten i Region Halland i samarbete m…

 • Vänta barn - folder

  Ladda ner

  Informationsfolder som delas ut till gravida av Kvinnohälsovården.