Att prata med barn

Utgivare
Region Halland
Utgivningsår
2016
Beskrivning

Foldern är tänkt som en hjälp och ett stöd till föräldrar och andra vuxna runt barn och unga med en förälder/vårdnadshavare som är sjuk.  Där finns en kort beskrivning av barns utveckling, deras olika sätt att reagera samt hur man kan underlätta för barnen. Vikten av att barn informeras och får vara delaktiga lyfts fram.

Beställ