Stöd till föräldrar

  • Föräldrastödskurser i Halland

    Ladda ner

    I Hallands erbjuds flera olika kurser om föräldraskap. Kurserna vänder sig till dig med barn mellan 2-18 år. I broschyren ges en beskrivning om vad föräldrastöd är och vilka olika kurse…

Välj en annan kategori