Unga föräldrars pappagrupp – utvärdering

Utgivare
Kungsbackanämnden
Utgivningsår
2010 november
Beskrivning

Utvärderingen är gjord av: Jessica Gustafsson, Folkhälsoutvecklare, Varberg.

Projektansvarig: Ulla Larsson, Folkhälsoutvecklare, Kungsbacka.