Att skapa en atmosfär där varje barn kan blomstra...

Utgivare
Region Halland
Utgivningsår
2013
Beskrivning

Skriften är ett resultat- och diskussionsmaterial för förskolepersonal om att främja barns psykiska hälsa och om att skapa en atmosfär där varje barn kan blomstra. Syftet med studien var att beskriva vad pedagoger i halländska förskolor gör för att främja barns psykiska hälsa. Studien har även blivit publicerad i en vetenskaplig tidskrift. Denna skrift kan användas på exempelvis arbetsplatsträffar och utbildningsdagar för personal inom förskolor i syfte att föra upp små barns psykiska hälsa i det dagliga arbetet och utgöra ett underlag för framtida sats­ningar inom området.

Beställ