Hälsofrämjande skolutveckling i Varberg - slutrapport

Utgivare
Lokala nämnden i Varberg, Region Halland
Utgivningsår
2010
Beskrivning

I Varberg startade arbetet med Hälsofrämjande skolutveckling i november 2008 i projektform med fyra förskolor och tre skolor. Projektet pågick till och med hösten 2010. I slutrapporten beskrivs hur personalen vid de medverkande förskolorna och skolorna upplevt deltagandet i projektet.  

 

 

 

 

Beställ