Hur mår hallänningen?

Utgivare
FoUU Halland
Utgivningsår
2010
Beskrivning

Cirka 6 000 hallänningar mellan 18-84 år har besvarat en enkät om bl a sin hälsa, tandvård, levnadsvanor, arbete, trygghet och sociala relationer. I studien jämförs Hallands resultat med rikets. Dessutom jämförs Hallands kommuner med länet. En jämförelse görs även med resultat från förgående studie, som genomfördes 2004. Det finns områden som visar förbättringar, men också sådana där hälsoläget försämrats.

Författare: Bertil Marklund (red), Amir Baigi, Håkan Bergh, Katarina Haraldsson, Eva-Carin Lindgren och Mayvor Ström.

Beställ