Hur mår hallänningen? - Fokus på Äldres hälsa

Utgivare
FoUU Halland
Utgivningsår
2010
Beskrivning

Den ökande andelen äldre i befolkningen skapar ett behov av mer kunskap om hur människor kan åldras med så god hälsa som möjligt. Denna skrift handlar om äldres hälsa och bygger på rapporten ”Hur mår hallänningen?”, som utkom juni 2010. Alla som är intresserade av ämnet, oavsett bakgrund, ska kunna ha glädje av den.

Det är Landstinget Hallands Forsknings-, Utvecklings- och Utbildningsenhet som med ekonomiskt stöd från Landstinget Halland och Region Halland tagit fram rapporten. Förhoppningen är att rapporten kommer att utgöra ett värdefullt underlag för såväl det strategiska och praktiska folkhälsoarbetet som forsknings- och utvecklingsarbetet i länet.

Författare: Katarina Haraldsson, Amir Baigi, Ulf Strömberg, Bertil Marklund.  

Beställ