Ökad medvetenhet om att främja psykisk hälsa i förskolan skapar en känsla av tillit

Beskrivning

Denna populärvetenskapliga skrift bygger på forskning publicerad 2016 i artikeln: Haraldsson, K., P. Isaksson and M. Eriksson. 2016. ”Happy when they arrive, happy when they go home” – focusing on promoting children`s mental health creates a sense of trust at preschool. Early Years: An International Research Journal. Forskningsstudien genomfördes på förskolor i Hylte Kommun och skriften kan användas som t.ex. diskussionsunderlag för personal inom förskolor, i förskolors utvecklingsarbete och i lärarutbildning för pedagoger i förskolan i syfte att främja barns psykiska hälsa.

Beställ