Liv & Rörelse - slutrapport av projektet

Utgivare
Region Halland
Utgivningsår
2009
Beskrivning

Projektet som pågick 2007-2009 har bidragit till att personal inom förskola och skola fått ökade kunskaper inom mat och rörelse, särskilda yrkeskategorier har getts möjligheter till fördjupade kunskaper om mat och rörelse, matvanorna och den fysiska aktiviteten har förbättrats bland eleverna i skolår 6/7-9 på fördjupningsskolorna samt att ett antal elever har blivit delaktiga i arbetet genom skoltävlingarna. Rapporten beskriver projektets olika delar och vilka resultat som visats.

Hela rapporten finns att ladda ner. Sammanfattningen av rapporten kan också beställas.