Ung i Halland

Utgivare
FoU-enheten, Primärvården Halland
Utgivningsår
2006
Beskrivning

Ung i Halland, är en uppföljning av 2001 års rapport Ungdomars liv och hälsa i Halland. Den ger därför många intressanta kunskaper om hur situationen för ungdomarna förändrats de senaste fem åren. Elever i årskurs 7, 9 och årskurs 2 på gymnasiet från totalt 23 skolor i Halland har svarat på en enkät med 67 frågor som presenteras i rapporten.

Författare: Amir Baigi, Håkan Bergh, Katarina Haraldsson, Ingrid Lennartsson, Eva-Carin Lindgren, Bertil Marklund och Eva Wendt.

Beställ