Ungdomars och unga vuxnas psykiska hälsa - sammanfattning

Utgivare
Region Halland
Utgivningsår
2010
Beskrivning

I utredningen ges en beskrivning av hur ungdomar (13-17 år) och unga vuxna (18-29 år) mår, vilka orsaker som finns till den ökade psykiska ohälsan, vilka faktorer som påverkar dem positivt, vilka verksamheter som möter många ungdomar och unga vuxna samt vilka metoder som finns som påverkar den psykiska hälsan positivt.

Avslutningsvis ger utredningen förslag på hur olika verksamheter i Halland kan utveckla eller stärka sitt arbete för att påverka den psykiska hälsan i positiv riktning.

Utredningen kan beställas eller laddas ner i sin helhet eller som sammanfattning. Utredningen är gjord av Pernilla Isaksson.

Beställ