Utvärdering av sex och samlevnadsutbildning i Halland

Utgivare
Region halland
Utgivningsår
2011
Beskrivning

Syftet med utvärderingen var att ta reda på vad för påverkan Adlongruppens utbildningar har haft för arbetet med sex och samlevnadsundervisning i skolan i Halland. Intervjuer har genomförts med pedagoger på skolor i Halland. I utvärderingen framkommer pedagogernas beskrivningar av sex och samlevnadsundervisningen, metoder de använder och sätt de arbetar på. Resultatet visar att pedagogerna haft god användning av Adlons utbildningar. Ytterligare kompetensutveckling och möjlighet till fler undervisningstimmar i ämnet önskas av pedagogerna. 

Utvärderingen är gjord av Therese Lind - Region Halland.