Yngst i Halland - rapport om små barns hälsa

Utgivare
Region Halland
Utgivningsår
2009
Beskrivning

Under 2008 gav de lokala nämnderna i Landstinget Halland uppdraget att ta fram underlag om läget kring den psykiska hälsan i Hallands befolkning. Under utredningen framkom att det fanns för lite regional och lokal data/statistik om de minsta barnens (0-5 år) hälsoläge, vilket gjorde det svårt att uttala sig om behovet av insatser för att främja både den psykiska och fysiska hälsan. Utifrån detta tillkom denna rapport på uppdrag av de halländska kommunerna och landstingets lokala nämnder med Region Halland som utförare.

Beställ