Diskussionsunderlag hälsofrämjande förskola

Utgivare
Region Halland
Utgivningsår
2011
Beskrivning

Nätverket för hälsofrämjande förskole- och skolutveckling i Halland har sammanställt ett diskussionsunderlag som riktar sig till alla som är intresserade av förskolan som arena för hälsofrämjande arbete.

Syftet med diskussionsunderlaget är att bidra till reflektion kring hur ledning och personal arbetar hälsofrämjande i den dagliga verksamheten. Det är även vår förhoppning att underlaget kan bidra till reflektion vid en vidareutveckling av det hälsofrämjande arbetet.