Hälsofrämjande förskoleutveckling

Utgivare
Region Halland
Utgivningsår
2012
Beskrivning

Denna folder vänder sig till alla som är intresserade av förskolan som arena för hälsofrämjande arbete och ger en inblick i arbetet med hälsofrämjande förskoleutveckling i Halland.

Beställ