Hälsofrämjande skolutveckling

Utgivare
Region Halland
Utgivningsår
2012
Beskrivning

Denna folder vänder sig till alla som är intresserade av grundskolan som arena för hälsofrämjande arbete och ger en inblick i arbetet med hälsofrämjande skolutveckling i Halland.

Beställ