Att få ett cancerbesked

Utgivare
Region Halland
Utgivningsår
2017
Beskrivning

Den här broschyren är till dig som har fått ett cancerbesked och till dig som är närstående. Broschyren är tänkt att ge en första information efter beskedet. Materialet är framtaget av 1177 Vårdguiden som är
landstingens och regionernas gemensamma tjänst om hälsa och sjukvård.

Beställ