Om PSA-prov för att upptäcka tidig prostatacancer

Utgivare
Socialstyrelsen
Utgivningsår
2007
Beskrivning

Denna broschyr innehåller information för alla män som känner oro för att insjukna i prostatacancer och därför funderar på att göra ett PSA-test. Broschyren beskriver både för- och nackdelar av provets resultat och ska ge ett bättre underlag för mannen att själv kunna ta ställning till om han vill ta provet, efter att läkaren föreslagit att PSA-test kan vara en möjlig väg att ställa rätt diagnos. Socialstyrelsen rekommenderar att ingen man bör göra testet utan att först ha tagit del av denna information. Det är ett konkret resultat av rekommendationerna i de Nationella riktlinjerna för prostatacancer.